HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Borgbyggerne | Naturen

Hvordan løfter man tunge ting?

HVORDAN KUNNE MAN LØFTE EN TUNG LAST?

Forholdet mellem hejsehjulets radius og hjulakslens radius er en kraftarm. Er hjulakslens radius lille i forhold til hejsehjulet (A), er kraftarmen lang, og laster hejses let op.

Det er modsat med (B).

HVORFOR FALDT NOGET AF VESBORG I HAVET?

En stejlkyst – en skrænt eller klint ud til en strand – består af ler, grus og sand med indlejrede sten.

De kræfter, der omformer stejlkysten, er brændingsbølgerne, regnen, rindende vand (fx grundvand der springer frem som kilder), vinden og smuldring ved skift mellem frost og tø.

Ler – og sandklinterne forandres hele tiden. Somme tider fra uge til uge. Vægten af materialerne får dem til at skride ned på forstranden. Her får bølgerne fat i materialet og transporterer det langs kysten til andre steder. Under transporten sorteres materialet i sten, grus, sand og lerslam.

De lette materialer aflejres, hvor vandet er mest roligt.

HVORFOR BLIVER NOGLE MURSTEN RØDE OG ANDRE GULE?

Hvorfor bliver en mursten enten rød eller gul under brændingen?

Er de ubrændte mursten formet af mest jernholdige lersorter, brænder de sig røde. Kalkindholdet er mindre end jerniltemængden.

Er de ubrændte mursten formet at mest kalkholdige lersorter, brænder de sig gule. Kalkindholdet er større end jerniltemængden.

Farvetonen bliver mørkere, jo højere temperaturer, murstenene brændes ved.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk