HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Borgbyggerne | Fortidsminder

Vesborg og Vesborg Fyr

Besøg Museumsgårdens udstilling i Tranebjerg, inden du tager af sted. Her vises enkelte fund fra middelalderen.

Besøg den lille udstilling om Vesborg i det gamle krudthus ved Vesborg Fyr. Der er stier ned til stranden ved borgområdet. På bestemte tidspunkter er der adgang op i det gamle fyrtårn. Andre borgtomter på Samsø, som ikke er tilgængelige, er Gl. Brattingsborg i Tranebjerg og borgtomten på Hjortholm.

Vesborg borgområde er nogle steder tæt bevokset med træer og krat. Nede ved klintens fod kan man forestille sig, med hvilke kræfter havet nu i 650 år har gnavet en stor del af borgen væk. Tæt ved P-pladsen er der en sti ned til stranden langs en skrænt. Ud mod marken, hvor P-pladsen ligger ses en høj, bevokset vold. Begge steder fornemmer man det mægtige jordarbejde, der formede borgens volde og voldgrave.

Oppe på fyrbanken – eller endnu bedre oppe fra fyrtårnet – ser man, hvad det var, der fik borgbyggerne til at lægge ”Veseborg” netop her. Alle farvande syd for Samsø kan i klart vejr overskues. På turen til og fra Vesborg ser man tydeligt de sumpområder, der indgik i borgens forsvar.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk