HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fangstfolkene | Naturen

Gå på opdagelse på stranden

HVAD JEG KAN FINDE PÅ STRANDEN?

På stranden rundt om Samsø finder man mange, spændende ting. Nogle af dem ville et menneske, der levede for 7.000 år siden, også finde, men hvilke?

Og hvilke ville stenalderjægeren ikke finde? Eksperimentet går ud på at svare på spørgsmålene. Vi begynder med stenene. Ved havets nedbrydning af kystskrænter er der kommet nye til – men af samme arter som i oldtiden. Så ser vi på den opskyllede tang. Havet stod 2½ – 3 meter højere end i nutiden, de samme typer tang voksede ud for kysten, men der var langt mere ålegræs end nu. Ålegræsset forsvandt næsten helt i begyndelsen af 1930-erne pga. ålegræspesten, men nogle andre, kortere typer er så småt på vej tilbage. Så er der spor efter dyr, fx knogler fra fugle. De samme fugle som dengang. Så ligger der en stump plastik. Stenalderjægerne kendte slet ikke til plastik. Der kan også ligge resterne af en trækasse eller en badebro. Stenalderjægerne ville ikke finde den slags, men grene og træstammer. Og – måske – resterne af en forlist lindestammebåd.

HVORFOR STOD HAVET I JÆGERSTENALDEREN HØJERE END NU?

Tegningen viser stenalderjægernes øhav for 7.000 år siden. Det, der i dag er Stavns Fjord med Kyholm, Lindholm og Hønsepold på Besser Rev, er Ikke til at genkende!

Indlandsisens vægt havde tynget jord-skorpen flere hundrede meter ned. Da den smeltede, begyndte landet at hæve sig, men samtidig strømmede smeltevandet ud i verdenshavene fra alle iskapperne på den nordlige halvkugle, så havets vandstand steg. Somme tider overhalede stigningen i havets vandstand landjordens stigning, somme tider modsat. I jægersten-alderens sidste tid – ertebølletiden – var havstigningen hurtigst, og Danmark blev omdannet til et øhav, med et rigt dyreliv i havet.

EKSEMPLER PÅ DYR I ERTEBØLLETIDEN, DER ENDNU LEVER I DANMARK

I jægerstenalderen boede der samlet set ikke ret mange mennesker i Danmark. Man mener omkring 80.000 personer. Der var derfor plads til meget mere natur.

Urskoven af linde- og egetræer dækkede det meste af landet. Der var mange flere kvadratkilometer hav. Derfor er det overraskende, hvor mange af ertebølletidens dyr, der endnu kan siges at høre hjemme i vores fauna. Vi har dog ikke mere urokser og bjørne. Der var oprindelig ikke plads til ret mange af disse dyrearter og dem der var, udryddede stenalderjægerne.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk