HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fangstfolkene | Fortidsminder

Grønhoved og Stavns Fjord

Besøg Museumsgårdens udstilling i Tranebjerg, inden du tager af sted. Her vises fund fra jægerstenalder. Besøg Samsø Naturskole ved Langør med udstillingsrum. Der er gratis adgang.

Fra toppen af Grønhoved tæt bag ved naturskolen (der er sti derop), kan du overskue Stavns Fjord og bl.a. se den største holm i fjorden, Hjortholm, hvor der er udgravet en boplads fra jægerstenalder. Du kan også vælge udkigspunktet fra Langør Kirke.

Stavns Fjord er et vildtreservat med mange græs- og kratklædte holme. I nogle områder er færdsel ikke tilladt fra 1. april til 15. juli, og andre steder er det slet ikke tilladt (en folder oplyser om vilkårene). Da stenalderhavet trængte ind over området, blev Samsø opdelt i to øer, og i farvandet imellem lå 11 mindre øer. Bølgeslag på udsatte steder dannede klinter, som i nutiden kan ses på fx halvøen Grønhoved, hvor naturskolen ligger. Senere, da havets vandstand igen sank, skabtes den nuværende situation. Nord- og Sydsamsø blev ”svejset” sammen ved bølgernes flytning af materialer, og Besser Rev blev dannet.

Om forholdene nu og om dyrelivet fortæller en folder, du kan hente i naturskolens udstilling eller i Velkomstcentret.

Endnu i dag kan spækhuggere færdes i danske farvande. Du kan se skarv her på Samsø, af og til marsvin og ringsæl i farvandet omkring øen eller i centret Fjord&Bælt i Kerteminde på Fyn og i Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

Læg mærke til den tidligere ø’s profil. Stenalderklinten slutter ca. 3 meter over nutidens vandstand.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk