HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Jættestuebyggerne | Museum

Slebne økseblade, benmejsler og udmykkede lerkar

I Økomuseets museumsgård er der i oldtidsrummet en enestående udstilling af slebne stenøkser, benmejsler og lerkar fra bondestenalderen for godt 5.000 år siden. Det er gravgaver til afdøde stenalderbønder. Den bedste samling kommer fra en dobbelt jættestue, der hedder “Rævebakken”. Den blev udgravet i 1866.

Efter at en jættestue var bygget, færdig kunne den være i brug hundredevis af år. Sommetider være lukket i lange tider, og så komme i brug igen. På den måde kunne aktiviteterne strække sig over længere tid, end der har været kirker i Danmark! Det betyder så, at det er meget sjældent, at arkæologerne har fundet de begravelser og gravgaver, der allerførst skete i jættestuen. Det billede, der tegner sig ved udgravningen, kan være flere hundrede år senere. Det afsløres fx af at tingene er fra nye tider med nye moder. På en gammel kirkegård i nutiden ligner gravsteder fra for få år siden slet ikke de, der er bevaret fra år 1900!

Man har studeret det lille, smukke Rævehøjs-lerkar og kan fastslå, at det må høre til nogle af de første begravelser. Udsmykningen med vinkel-stempling, krydsstregning og snoreaftryk svarer ikke til de andre oldsager, som kan tidsfæstes til at være 500 – 1.000 år senere.

De slebne flintøkseblade kan enten være brede og tynde i nakken – de kaldes for “tyndnakkede økser”. Eller smallere og tykke i nakken – de kaldes for “tyknakkede økser”. Førstnævnte type økseblade er ældre end sidstnævnte. Nogle tyknakkede økser har form nærmest som de første metaløkseblade, der blev byttehandlet op til Norden.

Det slebne økseblad sad som en kile i et skaft. Det er ikke så værst at fælde et træ med en stenøkse. Der skal hugges mere og længere og med en anden teknik. Flintsmeden bearbejdede et økseemne med en teknik, som man først de seneste 30 år har lært at eftergøre. Det let bulede emne blev med vand og sand slebet glat på en sandstensplade. Ved at man fæstner emnet i en træstamme, som to mand trækker frem og tilbage i nogle timer, går slibningen overraskende hurtigt, har eksperimentalarkæologer vist.

Det er sjælden at man finder så velbevarede benmejsler som de udstillede. I frisk træ kan man udmærket bruge mejsler af ben eller horn. I udstillingen vises i øvrigt også mejsler af flint.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk