HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Skansebyggerne

Robåde mod krigsskibe

Efter tabet af den danske flåde 1807 opbyggede danskerne en kanonbådsflåde. Det var en forholdsvis hurtig og billig løsning til forsvar af de danske kyster. Bådene kunne bygges på mindre værfter landet rundt under vejledning af de skibstømrer, som Holmen udsendte. Det gik stærkt med at bygge en flåde op. De havde mange fordele i Danmarks indre farvande. De var små, stak ikke ret dybt i vandet, havde en let sejlføring og blev primært drevet frem ved roning i stille vejr. Netop det gjorde dem til en alvorlig trussel selv mod de største engelske krigsskibe.

De største – kanonchalupperne – var 19 meter lange og 4,5 meter brede og blev drevet frem med 15 årepar. Om bord var 47 matroser og 10 soldater. Den førte 2 svære (24 pd.s.) kanoner og 4 haubitzere. Der anvendtes også to mindre typer angrebsbåde: Kanonschalupper og kanonjoller. Kanonbådene angreb helst flere sammen og ved svag vind, hvor mast og sejl blev lagt ned, så roerne let kunne kommanderes til at manøvrere båden, så fjendtlig kanonbeskydning havde svært ved at ramme båden.

På Samsø skulle udstationeres 12 både med en besætning på 440 mand. I Langøre blev der bygget kaserner til mandskabet. I 1810 var der i Langøre dog kun fire kanonbåde fast udstationeret. I alt 15 kanonbåde gjorde skiftende tjeneste på Samsø. Om vinteren var bådene ikke i tjeneste.

Kanonbåde, kanonbevæbnede skanser, kyst- og landmilitsen og den optiske telegrafforbindelse gjorde Samsø til en fæstning, den vigtigste regnet efter København.

Chefen for alle jyske robådsflotille,r inklusive den på Samsø, hed fra 1812 Conrad Falsen. Han anførte en række kanonbådsangreb på englænderne. her er et par eksempler:

Angreb den 4. juli 1811 fire engelske linjeskibe, to fregatter og to brigger, der beskyttede en stor konvoj af fragtskibe. Conrad Falsen anførte 27 kanonbåde i angrebet, der foregik ved Hjelm. Han mistede 4 kanonbåde, men ødelagde en engelsk fregat og 17 konvojskibe, der blev skudt sønder og sammen, men undslap.

Angreb den 19. august 1812 ud for Grenå på den engelske brig “Attack” på 13 kanoner og 53 mand med 14 kanonbåde. Briggen blev erobret.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk