HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Højbyggerne

Rige kvægfyrster?

For 3.500 år siden blev der på få århundreder i Danmark bygget i alt fald 20.000 gravhøje på over 2 meter i højden. Bronzealderen har fået navn efter det metal, som især de velhavende var i besiddelse af. Kobber og tin i legering giver bronze. Men ingen af disse metaller fandtes i syd for Mellemsverige. Bronzebarrer – og smykker, redskaber eller våben af bronze – skulle derfor byttehandles i syden for noget andet. Men hvad havde man her i Norden, som folkene mod syd var interesseret i?

Der var rav, især langs Østersøens kyster. Der var uld fra får, især fra de store hedesletter i Jylland. Der var skind og pelsværk, hentet pr. båd fra bjergfolkene i nord. Der var slaver, fanget ved overfaldstogter. Og der var kohuder. Hvad kan eliteklanerne hos bronzealderfolkene på nordøen og sydøen – nu Samsø – have satset på? Nok bådfart og handelstogter. Og – forslagsvis – kohuder! Små, opdyrkede marker og meget store græsningsområder er optimalt for kvæg- og fårehold.

Man har udgravet tomter efter store bronzealder-huse, hvor der tilsyneladende er anlagt gruber til skindgarvning midt i langhuset. De berømte egekistegrave . fx. Egtvedpigens – viser, at de døde blev svøbt i en kohud med hårsiden indad.

Retten til store græsningsområder – vi kalder den type kulturpåvirket natur for overdrevslandskaber – og til de omkringboende folks arbejdskraft skulle altid hævdes. De herskende klaner – vi kalder dem for ætter – sad på det hele. Magten hævdedes ved de fælles kultsamlinger. Ved at vise rigdom med gyldne bronzesmykker på ættens kvinder og kostbare våben hos dens mænd. Og med store, dominerende gravmonumenter over de døde ætteledere. Gerne bygget højt på bakkerne eller nær kysten. Sagn og fortællinger om de berømte forfædre og -mødre blev knyttet til disse gravhøje. Fortællingerne er for længst gået tabt. Men monumenterne findes!

Gennem de mere end 2.000 år bronzealderen varede ændredes samfundet naturligvis. De store gravhøje hører til den første rigdoms- og rejsetid i bronzealderen, omkring 1.500 – 1.300 før år 0. Egtved-pigen blev begravet år 1.370 før år 0. Kun 30 år før den ægyptiske farao Tut Ankh Amon.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk