HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Fangstfolkene

Om at fange hvaler

Jægerstenalderens sidste tid – fra år 5.400 – år 3.900 før år 0 – kaldes for Ertebøllekulturen. Naturmiljøet var præget af den store havstigning skabt nu verdens istidsmasser var ved at være smeltet væk. Danmark lignede ikke sig selv. Det var mod nord splittet i en vrimmel af øer, fjorde, sunde og laguner. Mod syd var det modsatte tilfældet. Danmark vippede om en skrå akse, nu trykket fra istidens masser var lettet. Mellem Samsøs nord- og sydø var der åbent hav. Der var store mængder af fangstdyr i hav, søer og åløb. I store indlandsskove levede endnu mange pattedyr som vildsvin, hjortevildt, los, ulv, odder og vildkat. Da den første store kystfangstboplads blev opdaget 1849 ved Ertebølle i Vesthimmerland fik tidsperioden sit navn.

Mennesker var fangstfolk ved kysterne om sommeren og jægere i indlandet om vinteren. Vigtige kosttilskud samlede man fra østersbanker eller som nødder fra store hasselkrat. Bopladsen blev flyttet efter en årscyklus, bestemt af, hvornår fangst og jagt var bedst. Materialet til redskaber og fangstvåben var flint, ben, horn og plantefibre og skind til dragter. Eneste husdyr var hunden. Fartøjet var en kano almindeligvis udhulet af en stor, lige stamme af lindetræ. De døde blev gravlagt i festdragt, med personlige ting og pyntet med rødt okkerjords-pulver, som var blodets og livets symbol. Det skete tættest mulig ved bopladsen, så de altid var med i det videre liv på bopladsen.

På bopladser er fundet materialer fra hvaler, fx tænder af spækhugger, velegnet som værktøj. Men – hvordan i alverden klarede man at fange et så stort dyr?

Der er to forklaringer. Den ene er, at af og til strandede der hvaler, som lå og rådnede. Her hentede man skeletdele eller skaffede sig tænder. Den anden er, at fangst på havpattedyr i vore egne for det meste er foregået som store fællesjagter. Ved at skabe uro og alarm i vandet fra mange bemandede kanoer, drev man et stort havpattedyr ind på fladvand, så det strandede og her kunne aflives.

Samme flokteknik som ulve og hyæner anvender! Fællesjagten brugte man også i skovene, når man fx drev et elsdyr eller en kronhjort ud i en sø. Fra andre jægere i kanoer blev de svømmende dyr så respektfuldt dræbt.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk