HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Kirkebyggerne | Naturen

Om mure og mørtel

HVOR KOM KIRKERNES BYGGEMATERIALER FRA?

Ler, der kan anvendes til mursten, blev aflejret under seneste istid og kan fx ses på Samsøs østkyst ved Sildeballe og Nordsamsøs vestkyst ved Møgelskår. Man har brændt mursten på Samsø, men også importeret dem.

Kridt til kalkmørtel til at mure med har man måske hentet fra Djursland (Sangstrup Klint). Kridt blev dannet i et lunt hav, der dækkede “Danmark” for 120 – 65 mio. år siden og ligger frit flere andre steder i Danmark, fx som Stevns Klint Østsjælland.

HVORDAN HOLDER EN HVÆLVING AF MURSTEN SIG OPPE?

En hvælving holder sig oppe, fordi den kan “stå selv”. Læren om ligevægt og styrke (statik) bruger man til at vælge de rigtige materialer og tykkelser og anvender dem på en måde, så fx en bygning ikke bliver skæv eller braser sammen.

Hvad er problemet i pigernes forsøg på at få en rundbue til at stå?

Stenene i rundbuen står mere solidt, jo større flade de fordeler vægten på, ligesom en pige i flade sko går mere sikkert end en pige i stiletter.

HVORDAN VIRKER MØRTEL?

Kalkmørtel består af læsket kalk og sand. Fra et kalkbrud i naturen hentes kalk, der skal glødes i en kalkovn. Den brændte kalk tilsættes derefter vand og bliver meget varm – man siger, at den “læskes” – og gemmes derefter i en såkaldt “kalkkule”. Jo længere tid man gemmer den, desto bedre kalk får man. Denne kalkdej blandes med sand i forholdet 1 + 3. Til blandingen tilsættes vand, så den bliver god at mure med. Under muringen holdes murstenene fugtige for ikke at suge for meget vand af mørtelen. Mørtelen bliver fast, “afbindingen”, og bagefter stenhård ved at optage kulsyre fra luften. Sand til kalkmørtel må helst have forskellig kornstørrelse.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk