HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Kirkebyggerne | Mega-rekvisitter

Byg en kirke

Nordby Kirke så anderledes ud i middelalderen omkring 1369. Den havde ikke noget tårn, var kortere og lavere, og kirkegården gik ikke så langt hen imod os, som billedet viser, den gør nu.

Byggestenene fra middelalderen er større end nutidens mursten. De kaldes for ”munkesten”. De blev muret op i ”munkeforbandt”. Det vil sige, at man skiftevis lagde to med langsiden udad, en med kortsiden, to med langsiden udad osv.

Buer over indgange, vinduer og ribber til hvælvinger blev muret over en skabelon eller et stillads med den ønskede bueform. Formene blev stående, til mørtelen var fast – var ”bundet af”. I begyndelsen af middelalderen brugte man den ”romanske rundbue”. I slutningen den ”gotiske spidsbue”.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk