HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminder | Kirkebyggerne

Forsvundne landsbyer på Nordsamsø

I Museumsgårdens udstilling i Tranebjerg finder du en lille, bitte figur. Den blev fundet under gulvet i en smedje i Nordby. Det er Sankt Peter. Figuren, mener man, har siddet på et helligkors. Ved siden af ligger der rustne jernspidser fra armbrøstkamp.

I meget gamle dokumenter fra middelalderen omtales der landsbyer på Nordsamsø, som ikke mere findes. Arkæologerne har udgravet en af dem. Det ser ud til, at den har været brændt ned.
Det siger måske, at der var krig…?

Vest og nord for Nordby ligger de store bakker ud mod havet.

Halvvejs oppe mod bakkerne ligger kirken uden huse omkring. Den er blevet udvidet og forhøjet flere gange. Inden i kirken kan man se både en fin skibsmodel og – i vestenden – skibe udskåret i bænkene.

Ad en smal vej kommer man til den dybe bakkekløft “Møgelskår”, der går helt ned til stranden. Her kunne underjordiske væsener forresten godt bo. Den store “Dyvelsten” – “Djævelsten” – tyder på, at om natten sker der noget…

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk