HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Eksperimenter | Kirkebyggerne

Nordby, eksperiment

I middelalderen troede man i Danmark på det samme, som man gør i nutiden i de katolske lande. Det gjaldt om at gøre mange gode gerninger, så den tid, ens sjæl skulle være i helvede – det hed “Skærsilden” – blev så kort som mulig. Det var kirkens folk, der afgjorde, hvad man skulle gøre. En rigtig god idé var at rejse på pilgrimstogt til et særligt helligt sted i verden. Her kunne man få et bevis eller tegn på, hvad man havde gennemført. Et pilgrimstegn.

Eksperiment går ud på følgende: Samler man denne model af Nordby Kirke i rigtig rækkefølge, opdager man de forskellige faser i udbygningen af kirken i tiden fra grundlæggelsen ca. år 1200 til sidste fase omkring år 1500.

Konstruktionen af kirkens triumfbue, hvælvinger, indgange og vindueslysninger kræver, at man af sten eller tegl kan kunsten at bygge en bue, der kan bære sig selv.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk