HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Kanalbyggerne

Mellem jernalderen og vikingetiden

Da folk år 726 gravede og tømrede en “skibsvej” tværs over Samsø på øens smalleste sted, var har vi i nutiden døbt tiden for den yngre germanske jernalder. Sådan siger vi i nutiden. Men ingen af de mennesker, der det år sled med træspader og hakker, bærekurve og stenslæder, kiler og økser var bevidste om, at de levede i slutningen af jernalderen og at det om 65 – 75 år ville være vikingetid!

Da jernalderen slutter og vikingetiden begynder er skibsfarten og kampene om kongemagten i vores område blevet så kendt, at begivenheder skrives ned i de lande, hvor man kender til skrivekunsten. Magt og handel udvikledes med skibe, der sejlede bedre end skibe nogensinde tidligere havde kunnet.
Store fælles byggeopgaver – fx den første Dannevirke-vold eller udstykningen af handelspladsen Ribe – er tegn på, at der allerede før vikingetid fandtes magthavere – konger – som havde indflydelse nok til at kunne iværksætte så store byggeanlæg.

I vikingetidens begyndelse gik kun få krigertogter pr. skib til Nordsøens landstrækninger. Endnu gjaldt det for det meste om at angribe og plyndre andre folk og deres handelscentre her i den nordiske verden.

Høvdingen eller kongen var også præst og hersker over gudedyrkelsen. I og omkring hans store, træbyggede langhal blev alt det iscenesat, som man i nutiden heldigvis kender fra den nordiske gudelære. Det som de islandske middelalderskrivere, hvis bøger vi har bevaret, beretter om.

Yngre germansk jernalder varede fra år 550 til år 793. 793 var det år, hvor skibsbårne krigere fra øst angreb et kloster på øen Lindisfarne ved England.
Vikingetiden varede fra år 793 til år 1050.

Historieuniverset følger Moesgaard Museum, Aarhus, og regner alligevel Kanhave Kanal til Vikingetiden. Det er dokumenteret, at den var endnu i brug år 750 og år 793.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk