HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Jættestuebyggerne | Museum

Mejsler af ben

I Museumsgården har Økomuseum Samsø en samling af de offergaver, som blev fundet, da nogle af jættestuerne på sydøen blev udgravet. Især den, der hed “Rævebakken”, som havde to kamre. Det var godsinspektøren på Brattingsborg, der gjorde fundet i 1866.

Over nogle hundrede år for omkring 5.500 år siden blev mennesker begravet i de to kamre. Dele af deres skeletter var endnu bevaret. Og det samme gjaldt en del af de mange gravgaver, der var blevet anbragt i de dødes kamre.
Der var slebne økseblade og mejsler af flint, pilespidser, redskaber af flintflækker, slibesten, perler af dyretænder og rav, syle og mejsler af ben. Netop mejsler af ben er sjældne og de fundne ser endnu i dag ud, som om de lige er blevet spaltet og filet til.

Prøver med kopier har vist, at i helt frisk træ fungerer de godt som stemmejern. Fx til firkantede huller i tømmer til en slæde til transport af de megasten, som jættestuer og dysser blev bygget af.

Foruden skår til flere lerkar, fandt godsinspektør Kruse også lille, helt bevaret kar med fine dekorationer. Mens lerkarret endnu var vådt, havde man ved at stemple med en lille mejsel lavet vinkler og linjer og med en beviklet snor gjort det endnu kønnere.

Heldigvis kan disse oldsager ses udstillet i Økomuseets Museumsgård!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk