HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminde | Kirkebyggerne

Mærkelige navne på steder i landskabet

I lige linje vest for Nordby Kirke skærer en stor kløft sig ned gennem de høje kystbakker. Den er fuld af sidekløfter og når ned til havet. Kløften hedder “Møgelskår”. I gammel tid på jysk betød “skår” en åbning i en hegnsvold. På Samsø betyder det en kløft i bakkerne ved havet. “Møgel” kaldte vikingerne for “mikill”, der betød stor. En by i Sønderjylland hedder Møgeltønder dvs. “Storetønder”. “Møgel” kan også hedde “magle” som i Vridsløsemagle dvs. “Store Vridsløse”. “Møgelskår” betyder altså “Storekløft”.

Tæt ved vejen ud til Issehoved ligger en stor sten, der hedder “Dyvelstenen”. “Dyvel” er en gammel, tysk form for ordet “djævel”. “Djævlestenen” ligger på “Dystensbjerg”. Dette betyde “Dyssestensbjerg”, men det kan også, via den nordbymålet muliggøre en tolkning som “Disasteinn”, “Disestenen”. “Diser” kaldte vikingerne de kvindelige landvætter, som de mente styrede menneskers skæbne. Det er spændende: Måske mente præsten i den allerførste trækirke, de kristne byggede der, hvor Nordby Kirke nu ligger, at diserne var hedenske djævle. Den store hedningesten skulle omdøbes! Forresten fortæller et gammelt sagn, at en kæmpetrold på øen Hjelm kastede stenen mod Nordby Kirke for at smadre den.

Aller længst mod nord på Samsø ligger “Issehoved”, der som en spids rager ud i havet. I gammel tid brugte man navne fra menneskekroppen til at beskrive en kystlinjes form. Et snævert farvand var en “hals” – fx Helsingør. En smal og lang odde var en “albue” – fx Albuen ved Nakskov Fjord. En halvø lignede en kæbe – fx Kegnæs ved Flensborg Fjord. En udbuling på kysten var en “næse” – fx. Helgenæs på Djursland. “Hoved” er et stykke land øverst oppe eller yderst ude, fx. Knudshoved i Sydsjælland. “Isse” skulle man tro var det øverste på et menneskehoved, men betyder på Samsø nok bedre “Isør” – sandodden, hvor isen om vinteren lægger sig og pakkes op i store volde. “Ør” betyder en sand- eller grus – som i Langør og Lilleøre på Samsø.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk