HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Eksperimenter | Skansebyggerne

Skansemodel

En skansemodel bygges i sand. Man begynder med at forme skansernes dækvold, voldgrav og skråninger. Grundplanen af skansen er en god vejledning. Så udstyres skansen som den var i 1810.

Der er 9 kanoner. Omkring 150 palisadepæle. 5 bygninger(vagthus, officersbolig, mandskabskaserne, materialehus og krudtmagasin – som skal ligge lige for indgangen.

Husk, at retningen hvorfra beskydning fra engelske krigsskibe kan ventes, er ude fra havet mod nordøst.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk