HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Naturen | Skansebyggerne

Hvorfor vokser Odden?

HVORFOR VOKSER ODDEN?

Havets kræfter gnaver af fremspringende pynter og lukker bugter: kysten udlignes.

Bølgeretningen ind mod kysten afhænger af vindretningen. Kommer bølgerne fx ind lidt på skrå fra venstre transporteres sten og sand langsomt, men sikkert i retning mod højre. Man kan følge, hvordan materiale i bølgebrændingen bliver skubbet ind og trukket ud, og hvordan det flytter sig hen ad stranden. Lilleøreodden bygges længere af materiale, der kommer fra Nordsamsøs klinter oppe mod nordøst.

HVORFOR FØLGER KANONKUGLEN EN KRUM BANE?

Ballistik er læren om projektilers bevægelse. Skal man ramme et mål, ved man, at jorden trækker kanonkuglen nedad, og luften bremser dens fart. Jo længere væk målet er, jo højere skal man derfor sigte.

En kanon på land er ti gange så effektiv som en kanon ombord på et skib. Hvorfor? Kanonen står fast, skibet gynger!

KYHOLM LØB

Kyholm Løb, er navnet på farvandet mellem Besser Rev og Kyholm. Det var velegnet til større sejlskibe, og derfor frygtede man, at engelske fregatter kunne nå derind.

Ind gennem Stavns Fjord går en kroget, lang strømrende. Hvordan har naturen skabt disse strømløb og – render?

Strømrenden i Stavns Fjord er måske et tidligere åløb fra fastlandstiden (for mellem 12.000 og 7.000 år siden). Muligvis har Kyholm Løb samme dannelseshistorie.

Når store mængder vand skal ind og ud af fjorde eller gennem snævre løb, gnaver de sig ned i dybden (Man ser samme virkning i Vadehavet).

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk