HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Mega-rekvisitter | Skansebyggerne

Med kanoner mod England

Fra Lilleøre Skanse er der udsigt over Kyholm Løb. Engelske krigsskibe vil måske forsøge at erobre danskernes forsvarsværk på Kyholm. For at standse et angreb, er der anbragt kanoner i skansen.

De er indrettet, så de både kan drejes vandret og lodret. Når kanonerne skal lades og indstilles, skal det gå stærkt. Mandskabet ved kanonen – artilleristerne – skal arbejde godt sammen.

I Historieuniverset kan man prøve at arbejde med denne forladekanon i halv størrelse.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk