HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminder | Kanalbyggerne

Se Angantyrs høj

Besøg Museumsgårdens udstilling i Tranebjerg, inden du tager af sted. Her er udstillet arkæologiske fund fra udgravningen af Kanhave Kanal og af halbygningen på ‘Endebjerg’.

På vejen til stedet ser du ‘Banehøj’ eller ‘Angantyrs Høj’, som vi kalder den.

Læg mærke til Skarverne ude i vandet. Du kan se mere til denne fugl i udstillingen i Samsø Naturskole.

År 726 , da kanalen blev bygget, stod havet 60-90 cm. højere end i nutiden.

Stavns Fjord var god som skibshavn og base for en flåde af krigsskibe. Hvis man gravede en ‘vandvej’ gennem Samsø på det smalleste sted, kunne skibene hurtigt komme ud i åbent hav på vestsiden af Samsø.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk