HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminder | Kalkmalerne

Beser Rev og Draget

Besøg Tranebjerg Kirke og se murbilledet af Sankt Kristoffer, der bærer Jesusbarnet. Besøg Besser Rev og se “Draget”.

Men husk lige, at i fuglenes yngletid er det ikke tilladt at gå længere ud på revet end til “Draget”. Husk også: højvande, vindforhold og strøm kan gøre det farligt at krydse “Draget”. Spørg i Velkomstcentret.

Læg mærke til, at i kirken sidder murbilledet af Sankt Kristoffer lige over for indgangen. Det er det første man ser. Dengang det blev malet, mente man, at når man så Sankt Kristoffer fik man lykke på rejsen. Og ville ikke dø den dag. Ialtfald ikke uden at blive velsignet og salvet og derved komme nærmere paradis! Der er også spor af andre murbilleder på kirkens vægge.

Kirken har Danmarks største landsby-kirketårn. Den nederste del er bygget til forsvar.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk