HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Højbyggerne | Naturen

Hvordan kom de store sten til Samsø

HVORDAN KOM DE STORE STEN TIL SAMSØ?

Der har været en række istider i det, vi kalder for kvartærtiden. Den sidste – Weischel-istiden – begyndte for ca. 115.000 år siden og sluttede for omkring 10.000 år siden. I det lange tidsrum var der en række fremstød og tilbagesmeltninger af indlandsisen. Under den enorme vægt af flere hundrede meter tyk is gled ismassen fremad på et lag af is nederst.

To store isfremstød har sat form på Samsø: Isen bragte store og små sten, grus og ler med sig fra Norge og Sverige. Da isen smeltede, blev stenene liggende. Grus og ler blev ført med smeltevandet og aflejret på forskellige måder, fx som hatbakker, der ses overalt på Sydsamsø.

HVOR KOM STENENE FRA?

På stranden finder man mange, spændende sten. Om nogle af dem kan vi sige, hvor de stammer fra. De kaldes for ledeblokke, fordi de leder os frem til det grundfjeld, de engang var en del af.

Her er to eksempler: Den brunlige sten med de små korn er en Särnaporfyr. Den er slæbt til Samsø af nordøstisen fra det nordlige Dalarna i Sverige. Den rødlige sten med små korn er en Rød Østersø-kvartsporfyr. Den er slæbt til Samsø af sydøstisen fra bunden af Østersøen nær Ålandsøerne. I Samsø Naturskole er der en udstilling af flere ledeblokke. Den er anbragt udenfor, så man altid kan komme til, hvis man vil finde ud af, om man har samlet nogle ledeblokke op.

STÅR MÅNEN ALTID OP OG GÅR NED SAMME STED I HORISONTEN?

Månen ses gennem jættestuens indgang. Mon der overføres en kraft mellem de døde og måneguden?

Solen står op og går ned forskellige steder i løbet af det år, det tager for jorden at bevæge sig rundt om solen. Når solen er længst tid på himlen, har vi sommersolhverv. Kortest tid på himlen kalder vi vintersolhverv.

Månen ændrer også op – og nedgangssted i løbet af de godt 29 dage, den er om at bevæge sig rundt om jorden. I løbet af en periode på 18 år er månen længst og kortest tid på himlen (store og lille månevending).

Både månevendinger oig måneformørkelser spillede en vigtig rolle i oldtidens religioner.

Ved måneformørkelse bevæger månen sig ind i jordens skygge. Det sker kun ved fuldmåne (når solen og månen står over for hinanden på hver side af jorden).

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk