HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminder | Jættestuebyggerne

Jættestuen “Åsmarks Høj

Besøg Museumsgårdens udstilling i Tranebjerg, inden du tager af sted. Her kan du se mange eksempler på bondestenalderens lerkar og redskaber af flint og ben.

En stor sten egnet til jættestuebyggeri findes på en eng tæt ved dyssen “Stenstuen”. På “Kongehøjen” lige uden for Tranebjerg står to store sten, der stammer fra jættestuer.

Jættestuen “Åsmarks Høj” befinder sig på privat grund, så man kan ikke gå op til stedet. Da man for 5.520 år siden byggede gravkammeret, stod havet ca. 2 meter højere end i nutiden.

Fra en P-plads ved Brattingsborg kan man gennem skoven cykle eller gå ca. 2 km. ud til stranden. Steder i den yderste del af skoven og selve stranden viser dele af et stenalderlandskab.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk