HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Eksperimenter | Jættestuebyggerne

Vippekraner, Y-slæder og rullebaner

Stenalderfolkene brugte enkle vippekraner, Y-slæder og rullebaner, når de byggede med sten.

Vi tror, at de kæmpestore stenblokke blev flyttet gennem landskabet fra findestedet til byggepladsen på y-formede eller firkantede slæder. Trækkraften var mennesker og okser. Slædemederne gled på ruller af træstammer og på kvistbunker med friske blade, der smører godt.

5 mand kan trække en sten på 1 ton på meder og ruller ca. 2,4 km. i timen over jævnt terræn. Ligger stenene mindre end 1 kilometer fra byggestedet, vil det tage et hold på 50 mand (største sten 10 tons) en uges tid at samle 40 – 50 store sten på byggepladsen. Man gætter på, at stenalderbønderne byggede 23.000 stendysser og jættestuer på kun 300-400 år.

Jættestuer er mere end 5.000 år gamle gravkamre, der skulle bevare mennesker, også efter døden.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk