HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Skansebyggerne

I krig uden krigsskibe

Det berømte og store slag mellem danske og engelske krigsskibe ved København i 1801 blev begyndelsen til 14 års konfliktsituation med England. Fra 1807 med krig mellem Danmark og England, fra 1808 også med krig mod Sverige. Efter hård belejring og ødelæggelse af København i 1807 beslaglagde englænderne hele den danske flåde af krigsskibe. Hvad nu? Et land uden flåde er taber.

Danmark besluttede sig for at gå i alliance med Napoleon og bygge en forsvarskæde af skanser med kanoner på alle strategiske steder kysterne rundt. Desuden bygge en flåde af kanonbåde, indrette baser til disse og tillade private skibsførere at få kongens godkendelse til sørøveri mod skibe i engelsk og svensk tjeneste.

Napoleon og hans franske styrker blev endegyldigt slået ved Waterloo i 1814. Men allerede natten mellem den 14. og 15. januar 1814 sluttede Danmark fred med England og Sverige og måtte afstå Norge til Sverige. Danmark var gået fallit, havde mistet sin store flåde af krigsskibe og Norge og skulle nu begynde at bygge sig op fra bunden. Alligevel kalder man tiden 1800 – 1850 for “guldaldertiden”. Hvorfor nu det?

Historikere forklarer: Den enevældige konge ønskede ingen politisk eller social kritik og gav ikke støtte til den slags demokratiske friheder. Det førte til, at begavede mennesker opdagede, at slog man sig på kunst og kultur og andre harmløse beskæftigelser, var det støtte at hente. I elendighederne drømte man og fortalte man om fortidens guldaldertider. Historiske romaner og billeder, digte og beskrivelser af den kønne natur blev populært. Da demokratiet fra 1849 kom til magten, forsvandt guldaldertiden lige så stille!
Mange steder kan man endnu se volde og grave efter de mange kystskanser, der blev bygget under englandskrigene. Man kender til 143 i alt. Skanserne var værn for kanonbatterier og fokuspunkt for kysttropperne – “kystmilicien” – i området. Forsvarslinjen var dækket af et netværk af alarmsystemer, dels bestående af “bavner” med klargjorte alarmbål og dels af kæder af signalmaster. Et godt eksempel på skanser fra den tid kan besøges ved Hals ved Limfjordens udmunding i Kattegat. Andre eksempler ses på Samsø: På Lilleøre, Besser rev og Kyholm.

Vores land kom i 1848 i krig mod en slesvig-holstensk oprørshær, og igen i 1864 med to af den tids stærkeste magter: Det østrig-ungarske kejserrige og Preussen. Men det er en anden historie!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk