HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminde | Skansebyggerne

Hvorfor angreb englænderne ikke Kyholm?

Da man under englandskrigene (1801 og 1807 – 14) byggede de mange skanser på strategiske steder på de danske kyster var det som dække for de kanoner, der skulle hindre fjendtlige krigsskibe i at gå ind i fjorde og sunde. Og sikre ly for danske fartøjer. En gruppe kanoner kaldes for et batteri. Lilleøre Skanse burde derfor egentlig hedde Lilleøre Batteri. Fordi landgangsstyrker kunne angribe en skanse med infanteri, blev den udstyret med en ret lav vold hele vejen rundt. I volden eller i gravens yderkant en palisade af træpæle. Den lave grav foran volden eventuelt tilplantet med tornebuske. Lilleøre skanseanlæg overskuer man bedst ved at besøge Historieuniverset. Og især ved at bestille en aktivitet!

Skanserne blev bygge efter ingeniørernes præcise, farvelagte tegninger som igen var tilpasset ud fra byggestedets forhold. Lilleøre Skanse fra 1801 blev ved en udbygning i 1811 forstærket mod angreb fra land. Besser Revs skanse blev bygget i 1808 og – på grund af skansens udsatte og øde beliggenhed – indrettet med forsvar til alle fire sider.

Det kom heldigvis ikke til kamp om de samske skanser. Englænderne erobrede Anholt, men Samsø varen unødig stor opgave at holde besat. Men – hvorfor angreb de ikke den danske base i indløbet til Stavns Fjord? Svaret får man, hvis man ser på, hvordan det kunne gå for sig under Københavns belejring i 1807. Den 22. august det år var englænderne gået i gang med at bygge et belejringsbatteri ved Svanemøllen, der dengang lå uden for København. For at aflaste arbejdsstyrken for den konstante beskydning fra danske kanonbåde, sejlede englænderne en gruppe kanonbrigger og bombarder-fartøjer tæt ind på Trekroner Fort for at spærre vejen. Næste dag om formiddagen angreb danske kanonbåde de engelske fartøjer hårdt. Efter et par timers kanonkamp blev englænderne drevet tilbage og skarpt forfulgt. Igen kom det til voldsom ildkamp lige ud for det engelske batteri ved Svanemøllen.

Kampen viste, at tab i døde og sårede skete på skibene, mens der næsten igen tab skete i det landbaserede kanonbatteri. Skibsartilleriet kunne dengang normalt ikke klare sig mod artilleri af tilsvarende kaliber anbragt på land og i forskansning. Derfor havde englændene ingen lyst til at angribe København fra søsiden.

Og derfor gik englænderne heller ikke til storangreb på det danske forsvarsanlæg på Samsø – Kyholmbasen, Lilleøre, Besser og Hårdiget batterier!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk