HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortællinger | Jættestuebyggerne

Gudindens land

Pigen Aggala er en af bopladsens kvægpassere. På solens stilling kan hun se, at nu skal hun snart drive dyrene sammen og hjemad. På vejen skal hun tæt forbi “De dødes sjæles land” og gravpladsen. Men nu savner hun en af sine køer.

Dybere og dybere inde i storskoven leder hun. Med ét lammes hun som af en ishånd og hører en stemme…!

Hør historien fortalt i Historieuniversets fortællehule.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk