HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Borgbyggerne | Danmarkshistorie

Grusomme tider

I årene 1348 – 1350 nåede “Den sorte Død” til Danmark. En smitsom virus, båret af de sorte rotter, bredte sig hurtigt fra Asien og vestpå med skibsfarten. Op mod halvdelen af alle mennesker i Europa blev ramt af denne bylde- eller lungepest. De fleste døde. Der blev nu mangel på mennesker og arbejdskraft. Og der var endda allerede opstået krise i landbruget. Den magtfulde kirke med paven i spidsen bestemte, at pesten var Guds straf over menneskeheden, fordi alle havde levet syndigt og som det ikke passer Vorherre. De mennesker, der overlevede, fik for en periode bedre jobmuligheder. Til gengæld var mad blevet dyrere!

Den danske kong Valdemar Atterdag førte gang på gang krig for at samle Danmark igen. Tidligere var det på grund af udueligt, dansk lederskab blevet pantsat til de rige, holstenske grever. De værste modstandere var de tyske hansestæder. Det var en stor, magtfuld og rig gruppe nordtyske byer, hvis alliance nærmest sikrede dem monopol på handelen i området. Hovedbyen var Lybæk. Derfor betegnes konflikterne som “lybækkerkrigene”. Krigene bølgede frem og tilbage, men med magt, brutalitet og politisk sans fik Valdemar gradvis nogenlunde samling på sit kongerige. Sørøvere hærgede i farvandene. I sær når ingen rigtig havde magt til at knægte dem. Eller måske ligefrem ønskede dem held og lykke, bare de plyndrede modstanderens skibe og byer.
Valdemar Atterdag, far til Dronning Margrete den 1., var en grum krigsleder. I 1361 besluttede han på Gotland, at hans hær af professionelle lejetropper skulle nedhugge en bondehær af gotlændinge. Og at det faktisk skete, ses af de massegrave, arkæologerne i vor tid har udgravet tæt uden for Visbys mure. Visby var dengang en hansestad!

Forresten blev Samsø i år 1407 frikøbt af dronning Margrete den 1. og den anden lybækkerkrig varede fra 1368 til 1370.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk