HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Højbyggerne | Naturen

Hvad er bronze?

HVAD ER BRONZE OG HVORFRA KOM DET?

Bronze er en blanding (legering) af kobber og tin. Tilsætter man meget tin, får man en hård, men mere skør bronze, der er god til værktøj. Tilsætter man mindre tin, bliver bronzen blødere og mere sej. Den er god til smykker og figurer. De økseblade, der bruges i Historieuniverset, indeholder 1 del tin til 9 dele kobber.

Nordboernes nærmeste adgang til kobber og tin vises på kortet. Især forbindelsen med båd ad floder og over hav var gunstig. Metal blev skaffet i bytte for rav, flint af fin kvalitet, garvede kohuder og slaver.

HVAD ER ET OVERDREV?

Var der ikke mennesker på Samsø, ville øen igen blive dækket af skov i løbet af nogle hundrede år. Stenalderbønderne havde i mere end totusinde år ryddet skov med flintøkser og ild. Rydningen af skov fortsatte i bronzealderen. Større, åbne landområder blev holdt ved lige af græssende husdyr. Områder i det åbne landskab – der kaldes for overdrev – blev brugt til planteavl og dyrket nogle år – så her, så der. De buske og træer, som husdyrene ikke gnavede ned, stod tilbage på græsarealerne som spredt krat. Det var på disse store overdrev, der blev skrællet millioner af græstørv til bygningen af gravhøjene. Man mener, at der I hele Danmark blev bygget 50.000 høje på 1.500 år.

HVORFOR BLEV INDHOLDET I NOGLE EGESTAMMEKISTER BEVARET?

De særligt store, rigt udstyrede gravhøje blev bygget i en kort periode af bronzealderen. Egtvedpigens gravhøj er fx fra år 1370 før år 0. Muligvis kendte man til en naturproces, der kunne bevare den døde og egestammekisten. Hemmeligheden lå i højenes byggemåde med græstørv. I vandholdige lag skete der hurtigt ændringer på grænsen mellem de iltrige og de iltfattige jordlag. Der dannedes en kappe af jernsandsten (også kaldt for al) omkring graven og der opstod en vandfyldt lomme omkring egestammekisten, så den og dens indhold ikke rådnede væk.

Dette kendes foreløbig ikke fra Samsøs gravhøje.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk