HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Højbyggerne | Mega-rekvisitter

Fremstilling af egekister

Midt i bronzealderen opstod den skik, at de rige og magtfulde familier skulle begraves i det hellige egetræ. Et godt to meter langt, tykt stykke af en stamme blev flækket og udhulet. Den døde, der havde sit tøj på, blev svøbt i en garvet kohud og lagt ind i egestammekisten sammen med personligt udstyr, som var forskelligt for mænd og kvinder. Også små egestammekister til børn er fundet.

Det er svært at forstå, hvordan man i bronzealderen med så små økseblade kunne fælde de tykke egetræer, kløve dem og fremstille tømmer og planker. Men huggespor efter øksebladene viser, at det kunne man. Bladet var fastgjort i en slids i skaftgrenen og sikret med en surring af bast fra lindetræer og tjæret med beg (harpiks blandet med trækul).

Øksebladet kunne også være skæftet på tværs. Så var det lettere at udhule og efterglatte fx en egestammekiste.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk