HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Eksperimenter | Højbyggerne

Byg en gravhøj

Arkæologerne, der undersøger rester af gravhøje og sommetider en endnu helt bevaret høj, fortæller, at selve graven kan være lidt forskelligt indrettet. På nogle fundsteder ligger den døde i en udhulet egestamme, andre steder i en kiste, bygget af store, flade sten. De bronzealdergravhøje på Samsø, som er fredet og beskyttet, kan have begravelser både som en egestammekiste eller som en grav, sat af flade sten. En egestammekiste stod beskyttet i en stor ”røse”. Røsen var dækket af et tykt lag græstørv. Rundt om højens fod var bygget en kæde af randsten.

Inderst i “røsen” var gravens egestammekiste med sit indhold anbragt. Men i løbet af de 3.500 år, den stod der, var den blevet nedbrudt af bakterier.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk