HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Møllebyggerne

Forskrevet til fanden

Dele af Brundby Stubmølle er så gamle, at de sad i møllen, da den stod på Dansebjerg og Store nordiske Krig var i gang de elve år fra 1709 til 1720. Navnet Tordenskiold huskes fra den krig, men ellers ikke så meget andet. Derfor lige en opsummering.

Den 8. juli 1709 tabte den svenske krigerkonge Karl d. 12. slaget ved Poltava til den russiske Tsar Peter den Store. Det svenske imperium i Østeuropa var knust. Situationen fik den danske kong Frederik d. 4. til at sende en stor hær i land i Skåne. Men året efter blev danskerne slået og måtte bl.a. ombringe 5.000 heste, så de ikke faldt i svenske hænder. Samme år kom flåderne i kamp og København ramtes af pest. Mere end en tredjedel af byens befolkning døde. Nu fulgte opslidende kampe i Nordtyskland mellem danske og svenske tropper. I alliance med preusserne vandt de danske i 1715 over svenskerne. Nu besluttede Karl d. 12. at angribe Norge, men blev selv skudt under belejring af fæstningen Fredrikssten ved Halden i 1718. Kommandør Peter Tordenskiold fik flere gange med få skibe og tropper alvorligt skadet de svenske styrker ved at ødelægge deres forsyninger ad søvejen og erobre byen Marstrand med den vigtige fæstning Karlsten. Fredslutningen skete i 1720. Danmark blev af stormagterne England og Frankrig ikke tilladt at få de gamle danske lande øst for Øresund tilbage. Sverige ønskede man ikke svækket i forhold til et nu styrket Rusland.

På den tid var folk temmelig overtroiske. Man troede, at man kunne forskrive sig til Fanden og opnå ekstra fordele. Heksetroen var udbredt. Hekse kunne hjælpe men også skade folk. Den, der havde forskrevet sig til fanden eller udført heksekunster blev efter forhør og granskning, eventuelt med tortur, straffet hårdt under henrettelse. Udpegningen af trolddomsfolk og hekse kunne meget vel ske, fordi nogen havde noget imod en anden person og anklagede denne. Hemmelige kunster som at signe, mane, måle – dvs. male magiske trylletegn – eller vise igen når børn eller voksne var blevet besat af onde væsener, blev ofte brugt. De stod at læse som råd og trylleord i en hemmelig bog, der hed “Cyprianus”. Folk mente bestemt at have set både nisser, vætter, ellefolk, troldfolk, trebenede varselheste og den frygtelige gravso med ildøjnene. Det skete også på Samsø! Der var meget mere overtro mellem mennesker i tiden før oplysningstiden. Et eksempel er de såkaldte “Demantgrave” – dvs. “Dødemandsgrave” – ved Sælvigbugten. For at slippe for problemer med alt det troldtøj og underjordiske pak, der kunne true rejsen over heden mellem Nord- og Sydsamsø, kastede enhver, der passerede disse steder, en sten på graven. Derfor findes de som stendynger den dag i dag!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk