HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fangstfolkene | Museum

Fangstfolkenes flintredskaber i udstillingen

I Museumsgårdens oldtidsudstilling vises prøver på det værktøj af flint, som fangstfolkene for godt 6.000 år siden havde i brug på Samsø. Man kan se to typer økseblade. Kerneøksen fremstilles ved at man slår flækker af en blok til et rundagtigt, aflangt økseblad er dannet. Øksebladets æg dannes ved at man i den tykke ende og på tværs af bladet og fra hver side slår en flække af. Monteret på et vinkelskaft er denne type økse god til tunge hug mod træ eller mod større dyr under jagt.

Skiveøksen er mere flad med tilspidset nakke og bred æg. Øksebladet tildannes af en stor flække slået af en blok. Med nye afslag gives den en form, der er velegnet som lettere økse til træarbejde, kapning af hassel- og pilegrene. Skiveøksens blad kan også skæftes på tværs, så den kan bruges ved udhuling af en kano.

Af de flækker eller afslag, der dannes ved arbejdet med øksebladene, laves yderligere redskaber. En kniv kan laves af et afslag med en lang, lige og meget skarp æg. De andre kanter rundes, så man ikke skærer sig selv, når kniven bruges. En skindskraber laves at et fladt, rundt afslag som bearbejdes langs kanten, så skraberens æg ikke skærer hul i skindet. Et bor laves ved at man med små slag danner en borespids i et langt, smalt afslag. En lille høvl (kaldes for en stikkel) dannes af et knækket afslag så der bliver en skarp æg og en vinkelformet æg. Stiklen er god til glatning af pile- og harpunskafter eller til file horn og ben over med.

Et særligt trick, som fangstfolkene benyttede var at slå lange, regelmæssige flækker af en tildannet flintblok. Ved at hugge dem over to steder dannede man en tværpil. Flækken kan også udstyres med bevikling af en strimmmel skind til håndbeskyttelse og fungere som kniv eller en lille sav.
Gå på opdagelse i ertebølle-samlingen i museets udstilling. Eller – bliv skrevet op til aktiviteten med fangstfolkene og få kerne- og skiveøkser i hænderne!

Flintværktøjet ser ikke jo ikke ud af meget. Alligevel fungerede det så fint, at generation efter generation af fangere og jægere levede godt af den store mængde vilde dyr og de mange vilde nytteplanter, der fandtes omkring dem.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk