HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fangstfolkene | Naturhistorie

En kano af en kæmpelind

Den udhulede kano i Historieuniversets aktivitetsgård er bygget af en mægtig lindetræsstamme. Så store, glatte og lange emner er der kun få tilbage af her i Danmark. Den, det her gælder, voksede i en lille, hemmelig skov på Lolland. Ejeren tillod fældning af en af de 3 – 4 egnede lindetræer, der var tilbage. For dette stod Bondeskovgård Træ- og Landskabspleje i Osted ved Roskilde.

Der kunne laves en 9 meter lang kano af stammen. Men i Historieuniverset var der bedst plads til en med 7 meters længde. Stammen blev afbarket, skåret igennem på langs, udhulet med maskinsav, gået efter med specialøkser af stål og monteret med et lindetræs-skot i den flade agterstavn. Alle mål på den nye kano skulle svare til de fund af 5.000-årige stenalderkanoer, der er gjort under vand ved sydfynske kyster. De specielle padler til kanoen blev lavet af resten af lindestammen. Det var et spændende øjeblik, da kanoen ankom med lastbil og blev hejst ned i aktivitetsgårdens vandbassin. Den flød som en svane! Der kunne sagtens være otte børn ombord! Den tog lidt vand ind ved agterskottet. Men nogle uger efter var træet her svulmet lidt op, så det blev helt tæt.

Men – hvorfor netop bruge lindetræ. Er egetræ ikke meget stærkere?
De fleste spor af fangstfolkenes kanoer viser, at man brugte lindetræ. Linden – og det er arten småbladet lind (Tilia cordata), vi taler om – har groet i Danmark i 9.500 år. Den kan blive omkring 30 meter høj og mindst 300 år gammel. Lindens blomster dufter fantastisk. Lindetræ er blødt og meget sejt. Det er derfor let at bearbejde og nemt at skære i og har et lille svind, når det tørrer. Det ikke så gode er, at træet let bliver angrebet af svamp og derfor kun kan bruges, hvis det holdes tørt. Og det er jo ikke lige sagen, når det bruges til bådbygning!

Dette og sikkert en hel del mere vidste stenalderens fangstfolk udmærket godt. Derfor gjaldt det om at få kanoerne på det tørre efter en sejltur. Men de måtte heller ikke tørre så meget, at der opstod revner. Lidt overdækning med siv og tang klarede problemet med den kostbare kano.

For grunden til, at man anvendte lindetræ, var de redskaber, man havde. Der var ingen motorsave eller økser af stål dengang! Man havde ret små flintøkser.
Den tykke træstamme skulle fældes med små, bulede flintøkser monteret på lette skafter. Træklodsen mellem to indhug skulle kløves væk med kiler af hærdet træ eller horn, banket ind med trækølle. Det skulle ske, mens stammen var friskfældet og blød i veddet, og på stedet, hvor træet havde groet. Mange, mange, mange dage gik for den fanger, der byggede sig en ny kano. Frem til den dag de andre bopladsfolk hjalp til med at slæbe kanoen inde fra skoven og ud til bostedet ved åen, søen eller havet. Forresten – slæbetovene var snoet af bastfibre fra lindens bark!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk