HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Museum | Skansebyggerne

En gammel samsøgård

Museumsgården i Økomuseet er bygget som en kopi af en samsøgård i Nordby. I gammel tid havde Samsø store, rige gårde med indtægter både fra jorden og fra skudehandel med Norge og Nordtyskland. Samsingerne ejede selv deres gårde og tofter, selv om de var fæstere. Ret enestående i Danmark i 1700-årene.

Museumsgården er indrettet som en gård kunne være det, dengang Lilleøre Skanse blev anlagt og udbygget 1801 og 1811. Også bøndernes dragter og bohave dengang vises. Gårdene var stråtækte – Museumsgården har tegltag pga. brandfaren – og gavlenes konstruktion et særtræk for Samsø med de profiludskårne knægte.
På englandskrigenes tid har det nu selvstændige køkkens ildsted vendt direkte ud i en af stuerne og gennem et hul i ildstedets bagvæg kunne der fyres ind i den næste stues bilæggerovn. Ildstedets røg gik direkte op i skorstenen, som nu havde fået en opmuret pibe.

Når Samsøs kommandant, Oberst Tidemand, kom til en gård for at besvære sig over manglende arbejdsydelse ude på Besser Rev-skansen eller Lilleøre Skanse, måtte han trække sin hest gennem vognporten, tøjre den, banke på gangdøren og – nok høfligt men også forbeholdent – blive vist ind i borgestuen og budt sæde ved langbordet eller snarere på en armstol, siddende med hatten på skødet. Budt på en dram fra skabet og mens standurets tik-tak-tik-tak lød umanerligt højt, ventet på at kunne rømme sig og tiltale bonden for hans forsømmelser.
I borgestuen sad folk sikkert også med en række sysler den 22. marts 1808 ved 19-tiden, og hørte de små ruder klirre ved tordendrønene fra fjerne kanoner oppe bag Sjællands Odde, hvor en nådesløs flådekamp var i gang og det sidste, danske linjeskib, “Prinds Christian” med Willemoes om bord, var i dødskamp mod en engelsk overmagt af fregatter og linjeskibe. Der var krig. Man dukkede sig.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk