HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Borgbyggerne | Fortidsminde

En aldrig færdigbygget borg?

I 2010 undersøgte arkæologer nogle vigtige områder af Vesborgs volde og grave. Et nyt billede tegnede sig: Sandsynligvis fik Valdemar Atterdag aldrig bygget borgen færdig! På den del af borgterrænet, som ikke er skredet i havet, viste det sig, at der ikke var spor af palisader på den undersøgte volds top, som kaldes for voldkronen. Et forsvar af volde omkring en borg er umuligt uden palisader!

Der var ingen spor af huse på den vold, som det nuværende fyrtårn er bygget på. Her ville man ellers forvente at finde borgens økonomibygninger – fx lader og stalde. Den brede vold ser ud til bare at være – en vold.

På den yderste del af borgen – hvor selve borganlægget har været – fandt man fundamenter og spor efter en lerklinet bygning med kælder. Bygningen var brændt ned. Men den teglbyggede, kraftige borgmur, som bygningen måtte have ligget tæt op ad, kunne ikke spores. Kun et lavt gærde bygget af løse sten. Hvad har der så været som dækning mod angreb? En ringmur af træ?

Vejen ind til hovedborgen har man været usikker på. Nu blev der skabt sikkerhed: Den var ca. 3 meter bred og nærmest en jordvej, som gik op over ydersiden af borgens østlige vold. Videre op på voldkronen og – mest sandsynligt – via en træbro over til den brede indervold og – igen via en træbro – over til hovedborgen.

I hovedborgen har ligget et kraftigt, teglbygget borgtårn af 1300-tallets type, hvis sidste rest har været synlig i nyere tid. Det meste af tårnet var styrtet i havet.

Konklusion: Kong Valdemar Atterdag lod over 50 borge bygge i sit magtområde. En af dem skulle ligge strategisk stærkt – den på Samsøs sydvesthjørne. Fra denne plads kunne skibstrafik i et stort farvandsområde observeres. Mægtige gravearbejder blev gennemført og også noget byggearbejde. Men så gik byggeriet i stå. Helt umulig var Vesborg dog ikke at bruge. For ca. 20 år efter anlægsarbejdet nævnes i et dokument, at en vis Henrik van der Osten var høvedsmand på Vesborg (1369-70).

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk