HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Kanalbyggerne | Naturhistorie

Det nysgerrige dyr

Langs Samsøs nordøstlige kyst kan man være heldig og pludselig se et lille, rundt hoved med en kort snude stikke op af bølgerne 50 – 100 meter ude. Det er en spættet sæl, der ikke kan styre sin nysgerrighed. Hvis man roligt vifter lidt med armene bliver dyret ved med at kigge.

Den spættede sæl er den eneste sælart, som er almindelig i danske farvande. Den forekommer langs kyster i den nordlige halvkugles arktiske og især tempererede farvande. På verdensplan regner man med 3 – 400.000 spættede sæler! Ved Samsø holder denne sælart især til Bosserne ud for Stavns Fjord. Bosserne er en 2,5 hektar stor sand- og stenholm 1 ½ kilometer sydsydøst for Vejrø. Bosserne er et sælreservat, der er markeret med gule bøjer. Sejlads og færdsel er ikke tilladt fra 1. april til 30. september.

I 1984 var der ca. 5.000 sæler i Danmark takket være totalfredning og oprettelse af sælreservater på de vigtigste ynglepladser. Hvis der er for mange sæler, rammes de af sygdomme og der kan ske massedød som i 1988. Mere end halvdelen af sælerne i danske farvande døde. Men allerede tre år efter virusepidemien, der ramte sælernes lungefunktion, voksede sælbestanden fint igen.

En sæl kan svømme 10 – 20 km. i timen. Når den dykker, lukker den næseborene. Den ser fint under vand, men på land er sælen nærsynet. Dens hørelse er god og følehårene i overskæg og på øjenbryn er så fintmærkende, at den kan spore en fisk på mindst en halv meters afstand. Når sælen skal dykke, tømmer den sig for al luft – modsat vi mennesker – og dykker derfor hurtigt og undgår dykkersyge. Spættet sæl dykker en 5 minutter til en dybde af 5 – 15 meter. En sæl skal hver dag æde 1 – 3 kg. fisk og går efter alle fiskearter. Spættet sæl føder unger i juni – juli på sand- eller stenrev helst langt til søs. Forstyrres mor og unge i yngletiden kan det koste ungens livet. En forladt unge, der jamrer og kalder på sin mor, kaldes for en “hyler”. De 10 – 20 % af en generation af unger, der når den kønsmodne alder i løbet af 3 – 5 år kan opnå en alder på 15 – 20 år.

Der er en god mulighed for at se sæler fra Samsø, især sidst på vinteren og om foråret. Det bedste sted er Kågsør Hage, 1 kilometer nord for Lilleøre. Havet ud for Kågsør Hage er ikke ret dybt, så ved lavvande kommer to sandbanker, Kågsør Bo og Morten Henriks Bo, til syne. Især i solskinsvejr nyder sælerne at ligge her og få et tilskud D vitamin. På gode dage kan der være mellem 30 og 50 spættedse sæler på sandbankerne.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk