HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminde | Jættestuebyggerne

Det hellige landskab

For godt 5.000 år siden over en periode på nogle hundrede år byggede stenalderbønderne omkring 40.000 storstensgrave i Danmark. 7.000 af dem kendes i vor tid. I begyndelsen som langhøje, der skulle ligne huse. Man brugte tømmer til anlægget og gravkammeret. Men snart blev storstensgravene – stendysserne og jættestuerne – bygget og store fælles, samlingspladser anlagt.

På Samsø er der også bevaret et lille antal stendysser og jættestuer. Da jættestuerne ligger inde på privat ejendom, kan man ikke besøge dem, men må kigge på afstand. Heldigvis findes der to stendysser, man kan komme tæt på.”Knøsen”, der ligger helt ud til kysten finder man ved at tage til Brattingsborg Skovs parkeringsplads ved stranden helt mod syd (bilkørsel kun tilladt i maj og oktober) og gå ca. 3 kilometer langs kysten mod øst rundt om “Lushage”.

“Stenstuen” ligger tæt ved Stavns Fjord på privat mark, men ganske nær offentlig sti. Man bruger flyvepladsens parkeringsplads som udgangspunkt og går knap 1 kilometer mod øst.

Hvad er forskellen på en stendysse og en jættestue? Stendyssen har mindre eller små kamre med kun en eller et par store dæksten og oftest ingen gang ind til kammeret. Jættestuer har et større, aflangt kammer med en stenbygget gang. Men den helt store forskel er, at stendyssen ikke er dækket af jordmasser, mens jættestuen ligger dybt begravet i en stor jordhøj med en række tekniske finesser.De stenaldermennesker, der gennemførte den enorme byggeaktivitet, forestiller vi os havde tre formål med opgaven:Det lokale gruppefællesskab blev styrket af de store transport- og byggeopgaver og det regionale fællesskab styrket af anlægget og brugen af de store samlingspladser og “dødesteder”.

Landet tilhørte de levende og de døde i et stort fællesskab og de døde ejede og beboede dele af det. Folk vidste, at landskabet omkring deres landsbyer havde mange hellige steder. De dødes hus og ejendom var blandt de stærkeste værn derude.

Gravkammeret var symbol på den underverden, som de døde tilhørte. Deres knogler og gravgaver lå i en hule, der var symbol på underverdenen. Ved at stille offergaver og gennemføre kultiske handlinger tæt op til stendyssen eller jættestuen, fik man kontakt med dødemagten og dens guddom – og dermed hjælp til at klare nød, fare og vanskeligheder.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk