HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Kalkmalerne

Den dygtige administrator dronning Dorothea af Brandenburg

I 1473 nærmede middelalderen sig sin slutning. Men de mennesker, der levede dengang, vidste det ikke. Ved du, hvilken tid du lever i? I E-tiden?

Det var en god tid – for dem, der havde magt og rigdom. Christian den 1. var dengang Danmarks konge. Endnu var de tre riger Danmark, Sverige og Norge samlet under den union, som Valdemar Atterdags datter Margrete den 1. fik forhandlet på plads. Den blev underskrevet i Kalmar i Sverige. Men det kostede krig at sikre Kalmarunionen. De rige adelsslægter var mere optaget af at sikre sig endnu mere gods. De kontrollerede det meste af Danmarks jord. Kirken – der dengang var katolsk – ejede også rigtig meget gods i Danmark. Mere end nogensinde tidligere!

Kong Christian havde det ikke så godt med de rige og trodsige adelsfolk. Det var derfor heldigt for ham, at han havde giftet sig med Dorothea af Brandenburg. Hun var temmelig dygtig til at styre økonomi og den slags og kunne låne sin mand en masse penge og havde et stærkt netværk i Tyskland. I 1473 hjalp Dorotheas farbror i Tyskland Christian med støtte i magtkampen med adelen.

Dorothea havde fået Samsø som pensionsordning – det hed dengang “livgeding”, der kommer af “liv” og “geding”, som betyder kontrakt. Hun var sikkert skrap til at få sin foged på øen til at inddrive skat. Skat blev betalt som korn og varer. Problemet var: Hvor og hvordan opbevarer man det sikkert nok, indtil det er blevet videresolgt? Et nyt, enormt stort tårn på Tranebjerg Kirke kunne både give mere lagerplads end den gamle kirkelade og samtidig sikre, at man kunne forsvare værdierne som fra en borg.

I 1473 var der dog endnu godt 50 år til at tårnet stod klar. Året efter rejste Christian den 1. og Dronning Dorothea til Italien. En af opgaverne var at få pavens tilladelse til at oprette Danmarks første universitet i København!
Dorothea af Brandenburg levede fra år 1430 til år 1495. Hun var først gift med den danske konge Christoffer af Bayern og blev nitten år gammel i 1449 gift med Christian den 1., der var konge i Danmark år 1448 til år 1481.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk