HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Danmarkshistorie | Kanalbyggerne

Da konger kæmpede om magten

Danmark blev først samlet til et rige i vikingetiden. Kong Harald Blåtand lod den begivenhed nævne på den store runesten, der står ved Jelling Kirke. I jernalderen 500 år tidligere fandtes en række små høvdingedømmer. Med forøget rigdom, alliancer ved giftermål, bedre krigsmagt og en stærk lederfamilie var det muligt at skabe et større rige af en gruppe høvdingedømmer. Ofte bestod magtforøgelsen kun i at skaffe rigdom ved at plyndre andre folk eller stammer. Andre gange ved at tvinge flere stammer ind under samme hersker. Spor efter kamp og krig er fx fundet som våbengrupper, ofret i indviede søer og moser som tak til krigsguden for sejren.

Arkæologer har arbejdet på at kortlægge “regioner”, der ser ud til at have mere tilfælles end områderne uden for. For 1.500 år siden tegner der sig i det nuværende Danmark 5 “regioner”. De kunne være stammeområder, og de kunne være riger. For 1.300 år siden, da Kanhave Kanalen blev bygget, ser det ud til, at der nu kun var et kerneområde med et stærkere center og en ydre magtzone, der også dækker Skåne. I midten af den indre magtzone ligger – Samsø. Danernes rige er ved at opstå!

Ongendus / Angantyr er mellem de navne, man omkring år 730 noterede ned ude i Europa. Det var en konge hos danerne, som en kristen missionær, Willibrord, besøgte.

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk