HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø

Danmarkshistorie

Fortidsminde

Museum

Naturhistorie

Spis af stranden!

Fortsæt, min ven...

Det nysgerrige dyr

Langs Samsøs nordøstlige kyst kan man være heldig og pludselig se et lille, rundt hoved med en kort snude stikke op af bølgerne 50 - 100 meter ude. Det er en spættet sæl, der ikke kan styre sin nysgerrighed.

Fortsæt, min ven...

En kano af en kæmpelind

Fortsæt, min ven...

Den tunge dykkerfugl

Ude på sten der rager op over vandfladen eller på bundgarnspæle ses tit en sort fugl med udbredte vinger. Det er en skarv, der tørrer vinger efter en række fangstdyk efter fisk.

Fortsæt, min ven...

Den lille hval

Fortsæt, min ven...
 
Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk