HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø

Danmarkshistorie

Fortidsminde

Museum

Naturhistorie

Fangstfolkenes flintredskaber i udstillingen

Fortsæt, min ven...

En gammel samsøgård

Fortsæt, min ven...

Mejsler af ben

Fortsæt, min ven...

På bunden af Kyholm Løb

Fortsæt, min ven...

Slebne økseblade, benmejsler og udmykkede lerkar

Fortsæt, min ven...
 
Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk