HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø

Danmarkshistorie

Fortidsminde

Museum

Naturhistorie

Slebne økseblade, benmejsler og udmykkede lerkar

Fortsæt, min ven...

En gammel samsøgård

Fortsæt, min ven...

Mejsler af ben

Fortsæt, min ven...

Fangstfolkenes flintredskaber i udstillingen

Fortsæt, min ven...

På bunden af Kyholm Løb

Fortsæt, min ven...
 
Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk