HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Borgbyggerne | Fortidsminde

Bynavne kan betyde noget andet end vi tror

På vej ud til Vesborg Fyr skal man igennem Kolby. En “kold” by eller hvad? I et gammelt dokument fra år 1445 skrives navnet “Koleby”. Navnet betyder derfor vikingen “Kalis” by eller gård.

Inden man fra Tranebjerg når Kolby kommer man forbi Permelille. Hvad i al verden betyder det? Lidt mod nordvest ligger Pillemark. Permelille betyder “Lille Pillemark”. Pillemark kommer af vikingen “Pelæs mark”. Så ved vi, at vikinger kunne hedde Kali og Pelæ!

Nogle bynavne er ligetil. Tranebjerg betyder det ordet siger: “Bakken med tranerne”.

Andre er svære. Hvad betyder Besser? Gamle dokumenter kan måske igen give forklaringen. I år 1424 skrives navnet “Bætzer”. Det bedste bud er, at et gammelt navn for skib – “betz” (engelsk “boat”) er blevet sat sammen med “er”, der er en fejlskrivning for “-øre”, der betyder sandet eller gruset strandbred. Besser betyder altså: “Stranden med skibene”, dvs. en strand, hvor det er godt at lande og trække skibe op. Navnet er så gammelt, at man – dengang det blev til – med vikingeskibe, der ellers ikke stikker ret dybt i vandet, ville kunne sejle ind i Stavns Fjord og lande lige neden for, hvor byen nu ligger. Dengang stod havet en halv til knap en meter højere end nu. I nutiden er landingsstedet grønne enge og marker.

Hvad så med Ballen? Tidligere hed byen med havnen Brundby Balle. Balle betyder “forhøjning” – det passer godt med en menneskeballe! Men: Over lang tid kom en forhøjning til at betyde en afdeling af noget. En afdeling af en landsby eller af landsbyens marker. Ballen er derfor “en afdeling af Brundbys bymark”. Her var et godt landingssted, senere blev en havn bygget, og nu er Ballen på størrelse med Brundby. Som forresten betyder – Brøndby!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk